ZASIEWY 2018-03-08T19:25:27+00:00

ZASIEWY

“Zasiewy” to tradycyjne pismo NKIH “LS”. Ich początki giną w pomroce dziejów, pewne jest jedno – pismo jest przynajmniej tak stare, jak sama niezależna organizacja (choć niewykluczone, że starsi członkowie Kręgu są w posiadaniu numerów nawet sprzed 1990 r.). Wydawane były przez różnych członków Kręgu, w różnych redakcyjnych konfiguracjach, w rozmaitych szatach graficznych, objętości, składzie, czy nakładzie. Ukazywały się też z rozmaitą regularnością, a okresy względnej stabilizacji dla pisma przeplatały się z okresami ciszy. Ostatnia odsłona “Zasiewów” wydawana była w wersji elektronicznej, docelowo raz w miesiącu (choć bywało z tym różnie…). W szczytowym okresie tej inkarnacji, pismo wydawane było w dwóch wersjach – dla członków Kręgu oraz dla członków HZD w formie papierowej broszurki kolportowanej wśród drużynowych. Ostatnio pismo już się nie ukazuje, ale jak uczy jego historia – prawdopodobnie w “Zasiewach” nie napisano jeszcze ostatniego słowa. Dostępne numery mają swój walor historyczno-kronikarski, a być może zachęcą kogoś z nowych pokoleń do kontynuowania tradycji. Miłej lektury!

ZASIEWY MŁODSZE