WŁADZE 2017-12-21T20:31:07+00:00

Władze

Zgodnie ze Statutem Kręgu jego władzami są:

  • Sejmik Kręgu,
  • Komenda Kręgu,
  • Komendant Kręgu,
  • Komisja Rewizyjna Kręgu.

Sejmik Kręgu jest to walne zebranie wszystkich jego członków, zwoływane w trybie zwyczajnym dorocznie we wrześniu. W praktyce Sejmiki zwołuje się co najmniej dwukrotnie w roku, tj. po akcji letniej oraz po biwaku zimowym HZD. Komendanta Kręgu i resztę członków Komendy Kręgu Sejmik wybiera na dwuletnią kadencję, podobnie jak Komisję Rewizyjną, której skład nie może się pokrywać ze składem Komendy.