HISTORIA 2017-12-21T20:48:08+00:00

Historia

Początków Kręgu można upatrywać w kursie instruktorskim Leśna Szkółka, prowadzonym przez hm. Jerzego Gacha w dniach 25 czerwca-16 lipca 1981, w ramach obozu ZHP w Wygoninie. Nazwa kursu był dosłownym tłumaczeniem kryptonimu czeskich leśnych kursów instruktorskich – Lesni Szkola. Po zakończaniu obozu Komendant Rejonu[potrzebne źródło] ZHP Przymorze powołuje Szkoleniowy Młodzieżowy Krąg Instruktorski „Leśna Szkółka”, do którego należą absolwenci kursu w Wygoninie. Krąg miał stać się rodzajem szkoły instruktorskiej. W Kręgu wprowadzono zwyczaj mówienia sobie po pseudonimach – mianach leśnych. W lutym 1982 Krąg zmienił nazwę na Szkoleniowy Krąg Instruktorski „Leśna Szkółka”.

Ze względu na ograniczenia stanu wojennego, Krąg był zmuszony zaniechać szkoleń. Pomimo restrykcji, poprowadził dla Rejonu Przymorze seminarium przybocznych. 22 czerwca 1982 Krąg zyskał patrona w osobie Henryka Wieczorkiewicza – działacza i dziennikarza polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku.

W czerwcu 1983, 10 osób z „Leśnej Szkółki”, w pełnej tajemnicy przed władzami ZHP uczestniczyło w Białej Służbie w Częstochowie – przy obsłudze porządkowo-sanitarnej pielgrzymki Jana Pawła II. Od tej pory „Leśna Szkółka” brała udział w Białej Służbie podczas każdej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski.

Wydzielenie się kręgu ze struktur ZHP nastąpiło 8 stycznia 1990 – powstał Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” im. Henryka Wieczorkiewicza. Wpis do rejestru sądowego nastąpił w dniu urodzin Henryka Wieczorkowicza – 22 czerwca. Rok później, w czerwcu 1991, przy pomocy Kręgu „Leśna Szkółka” powstał Niezależny Hufiec Harcerstwa Polskiego Leśna Szkółka – Kaszuby w Szwecji.

Na spotkaniu Komisji Porozumiewawczej Organizacji Harcerskich w Warszawie z 21 stycznia 1995 przedstawiciel Leśnej Szkółki przedstawił propozycję NKIH „LS” oraz Federacji Drużyn im. Cichociemnych w Krakowie o pilnym powołaniu Federacji Harcerstwa Polskiego. Propozycję poparł przedstawiciel Polskiej Organizacji Harcerskiej. Podjęta została decyzja o zwołaniu zbiórki założycielskiej FHP w Kościele NMP w Gdyni, w dniu 18 lutego tego roku.

W początkowej fazie, Federację tworzyli: NKIH „LS”, FDC, POH. 26 lutego 1995 – na mocy specjalnej zgody członków założycieli – ZHR (uchwałą swojego Zjazdu) przystąpiło do Federacji jako czwarty członek.