Członkowie Kręgu 2023-09-21T15:29:49+00:00

HARCMISTRZ FILIP RUDOLF
Pseudonim – Rudy.
Macierzysta jednostka – 11 NGDH “Sherwood”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Harcerz od 2000 r. Od początku związany z 11 NGDH “Sherwood”, w której pełnił funkcję przybocznego (2006-2008) i drużynowego (2008-2012). W 2019 r. został mianowany Honorowym Drużynowym 11 NGDH “Sherwood”. Przyboczny w 21 Niezależnej Gdyńskiej Drużynie Zuchowej “Serduchowe Niedźwiadki” (2005-2006). Komendant licznych biwaków i zimowiska w Darzlubiu (2012 r.). Organizator dwóch obozów letnich całości “Leśnej Szkółki”: w Wygonie (2013 r.) i Wdzydzach (2014 r.) oraz pięciu kursów instruktorskich. W latach 2010-2012 i 2020-2022 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kręgu. Przez dwie kolejne kadencje (lata 2012-2016) zasiadał w Komendzie Kręgu, pełniąc zarazem funkcję Zastępcy Komendanta Kręgu. W latach 2016-2018 wspierał Komendę jako II Zastępca Komendanta Kręgu. W 2018 r. został wybrany przez Sejmik Kręgu na funkcję Komendanta, którą pełnił do 2020 r. Wieloletni członek Komisji Szkolenia i Stopni Kręgu, w której pełni obecnie funkcję Przewodniczącego.

HARCMISTRZ PIOTR WŁADZIŃSKI
Pseudonim – brak.
Macierzysta jednostka – 20 NGDH “Alhambra”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Do Leśnej Szkółki przyszedł na przełomie zimy i wiosny w 2004 roku. Został członkiem 20 NGDH “Alhambra” dowodzonej przez Kamila Kuchtę. W 2006 roku na obozie w Kopernicy złożył przyrzeczenie harcerskie. Pełnił funkcję zastępowego Żubrów od 2005 r. W 2008 roku oddał zastęp i wraz z Kuchdzikiem i Amadeuszem reaktywował 7 NGDH “Mafking” im Roberta Baden Powella. W drużynie był przybocznym. Ze względu na zdanie KIM PP 2007 r. dołączył w 2008 r. w styczniu do członków zwyczajnych Kręgu. Od 2011 roku pełni funkcję Kwatermistrza Kręgu. Był oboźnym obozu Wygon 2010, komendantem obozu Wygon 2013, Kwatermistrzem obozu Nasiczne 2015 oraz Komendantem obozu Strzeszyn 2017. W 2015 r. pomagał przy KIM PP. W 2018 r. był członkiem Komendy Kręgu, w której pełnił funkcję II Zastępcy Komendanta, łącząc ją z funkcją Kwatermistrza Kręgu. W latach 2020-2023 Komendant Kręgu.

PODHARCMISTRZYNI ZUZANNA BEJM
Pseudonim – Buzia
Macierzysta jednostka – 2 NGDH „Smoczyce”.
Członkini zwyczajna Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

W NKIH „Leśna Szkółka” od 2009 r. związana z 2 NGDH „Smoczyce”, gdzie pełniła kolejno każdą funkcję od podzastępowej przez zastępową i przyboczną po drużynową. Przyrzeczenie Harcerskie złożyła w 2013 r., zaś członkinią zwyczajną Kręgu została w roku 2015. Absolwentka (z wyróżnieniem) Pionu Przybocznych Kursu Instruktorów Młodszych 2013/14.
W latach 2015-2021 drużynowa 2 NGDH „Smoczyce”. Członkini komend wielu kursów instruktorskich: Pionu Zastępowych KIM 2015/16, Pionu Przybocznych KIM 2016/17 oraz Kursu Instruktorskiego 2019/20, a także komendantka Warsztatu Rozwoju Instruktorskiego “Cięciwa” 2021/22. Członkini Komisji Rewizyjnej Kręgu w latach 2018-2020, zaś obecnie członkini Komisji Szkolenia i Stopni Kręgu (od roku 2021) oraz Komendy Kręgu (od roku 2022).

PODHARCMISTRZYNI MARTA JANOWITZ
Pseudonim – Jagoda.
Macierzysta jednostka – 50 NGDH “Wrzosiwo”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Wychowanka 50 NGDH “Wrzosiwo”, w której pełniła wszystkie kolejne funkcje: podzastępowej, zastępowej i przybocznej. Od 2013 r. do 2015 r. prowadziła rzeczoną jednostkę jako drużynowa. W latach 2012/2013 oraz 2014/2015 współorganizowała Kursy Instruktorów Młodszych Pionu Zastępowych. Członkini Komisji Rewizyjnej Kręgu w latach 2014-2016. W październiku 2016 r. wybrana przez Sejmik Kręgu do Komendy Kręgu, w której pełniła funkcję I Zastępcy Komendanta do września 2018 r. Kwatermistrzyni obozu HZD w 2018 roku w Gostomku. W 2019 roku dołączyła do zespołu planującego Europejskie Jamboree 2020 organizowanego przez ZHP, które po przełożeniu na rok 2021, finalnie z powodu pandemii zostało odwołane. Drużynowa 500 NGDW „Wamakaskan” w latach 2020-2022. Komendantka obozu HZD w 2021 r. w Czernicy. Obecnie czuwa nad udziałem reprezentacji Leśnej Szkółki w Światowym Jamboree 2023 w Korei Południowej.

PODHARCMISTRZ SZYMON OBUCHOWSKI
Pseudonim – Simon.
Macierzysta jednostka – 3 NGDH „Buki”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Z NKIH „Leśna Szkółka” związany poprzez rodziców od urodzenia, a nawet jeszcze przed nim. Od 2001 r. członek 3 NGD/ZH „Buki”, przyrzeczenie harcerskie złożył jako harcerz LS-DP w 2003 r. Pierwszą funkcję (podzastępowego zastępu gdańskiego „Klony”) otrzymał w 2003 r.; w latach 2009-2016 samodzielny zastępowy oraz drużynowy macierzystej jednostki. W latach 2015-2017 członek 9-tki – zastępu wędrowniczego „Tabor”. Absolwent kursu przybocznych 2006/2007, od 2007 członek-obserwator Kręgu, od 2009 r. członek zwyczajny. Organizator i/lub komendant zimowiska w Rozłazinie w 2011 r. oraz w Szymbarku w 2015 r., kursu zastępowych w 2013 r., kursu przybocznych w 2015 r., obozu letniego w Pogorzelicy w 2012 r. oraz w Gostomku w 2018 r. W latach 2012-2014 członek Komisji Rewizyjnej Kręgu, w latach 2014-2016 oraz od 2018 – jej przewodniczący. Wieloletni redaktor „Zasiewów”. Członek Komendy Kręgu w latach 2020-2022.

PODHARCMISTRZ ALEKSANDRA PAŁKA
Pseudonim – Bunia.
Macierzysta jednostka – 13 NGDH “Birmingham”.
Członkini zwyczajna Kręgu.
Sprawność Srebrnej Szyszki (min. 5 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Do “Leśnej Szkółki” dołączyła podczas naboru zuchowego w 2007 r. Kilka lat później została harcerką w 13 NGDH “Birmingham”, w której pełniła funkcję przybocznej (2015-2016) i dowódczyni jednostki (2016-2022) przemieniając ją w zastęp starszoharcerski a następnie z powrotem w jednostkę młodszoharcerską. Pomagała podczas zaliczenia KIM PZ w 2016 r., w kolejnych latach współorganizowała kursy jako członkini komendy: KIM PZ 2016/2017 oraz Kursu Instruktorskiego 2019/2020. Kwatermistrzyni obozu w Czernicy (2021) i nad j. Nakło (2022). W 2023 r. patrolowa na 25. Światowym Jamboree Skautowym w Korei Południowej.

PODHARCMISTRZ WERONIKA FRAŃCZAK
Pseudonim – Frania.
Macierzysta jednostka – 50 NGDH „Wrzosiwo”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Brązowej Szyszki (min. 3 lata służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Na pierwszą zbiórkę 50 NGDH „Wrzosiwo” przyszła w 2012 roku. Przyrzeczenie harcerskie złożyła w 2015. Na zimowisku w 2018 po ponad trzech latach prowadzenia zastępu „Amitie” objęła funkcję przybocznej w 50 NGDH. Absolwentka kursu PP 2016/2017. Od 2018 do 2022 członek 500 Gdyńskiego Zastępu Wędrowniczego „Wamakaskan”. W 2019 roku założyła 75 NGDH „Mistral”, w której od tego czasu pełni funkcję drużynowej. Komendantka zimowiska w Pobłociu w 2022 roku i zastępca komendanta na zimowisku w Staniszewie w 2022 roku. Członkini komendy Kursu Instruktorskiego 2021/22.

PODHARCMISTRZ ŁUKASZ RUZICKI
Pseudonim – Szklarz.
Macierzysta jednostka – 2 DH.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Brązowej Szyszki (min. 3 lata służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Harcerz od 2007 roku. Członek 8 NGDH “Twierdza” od 2013 roku, gdzie pełnił funkcję podzastępowego od 2014, a następnie w 2015 został zastępowym. W 2017 roku mianowany na funkcję przybocznego. W 2018 roku przejął obowiązki drużynowego 8 NGDH “Twierdza”. Aktualnie prowadzi drużynę i 9 NGZW “Valgrind”. Absolwent Kursu Instruktorów Młodszych PP 2016/2017. Zastępca komendanta obozu Czarne w 2020 r.  Komendant Kursu Instruktorów Młodszych PZ 2019/2020 oraz członek Kursu Instruktorskiego 2021/2022. 

PODHARCMISTRZ JAKUB MILER
Pseudonim – Alladyn.
Macierzysta jednostka – 11 NGDH „Sherwood”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Brązowej Szyszki (min. 3 lata służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

W NKIH „Leśna Szkółka” nieprzerwanie od 2010 roku. Ukończył z wynikiem pozytywnym kursy: KIM PZ 2012/13, KIM PP 2016/17 oraz KRI “Cięciwa” 2021/22. Członek 11 NGDH „Sherwood”, w której w latach 2017-2021 pełnił funkcję kwatermistrza na prawach przybocznego. W październiku 2019 r. wspólnie z pwd. Łukaszem Ruzickim założył 9 GZHS “Valgrind”, gdzie od tego momentu pełni funkcję podzastępowego. W latach 2021-2023 dowodził 25 NGDH “Ogniwo” oraz był komendantem KIM PZ 2021/22. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w latach 2022-2023 oraz Komendant zimowiska w 2022 r. Od września 2023 roku członek Komendy Kręgu.

PODHARCMISTRZ MAGDALENA TREPPNER
Pseudonim – Tomojo.
Macierzysta jednostka – 2 NGDH “Smoczyce”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Do „Leśnej Szkółki” należy od 2008 roku. Przez wiele lat działała jako zastępowa Skrzydła Radosnego w Smoczycach. W 2015 roku postanowiła reaktywować zuchy w Leśnej Szkółce i założyła 1 NGGZ „Smoczątka”. Podczas obozu w 2018 roku przekazała zuchy do swojej macierzystej jednostki 2 NGDH „Smoczyce” i tym samym rozwiązała Smoczątka. W latach 2017-2018 komendantka Kursu Zuchmistrzowskiego oraz członek komendy Kursu Instruktorów Młodszych Pionu Przybocznych. We wrześniu 2018 roku została wybrana przez Sejmik na członka Komendy Kręgu. Równolegle z pracą w komendzie pełniła funkcję drużynowej w nowo powstałej 5 Próbnej Gdyńskiej Gromadzie Zuchowej, którą przekazała następcy rok później. Za swój instruktorski cel postawiła sobie rozpowszechnienie metodyki zuchowej w Leśnej Szkółce. Komendantka akcji letniej w Zalesiu 2019.

PRZEWODNIK WERONIKA CHANIEWSKA
Pseudonim – Werocha
Macierzysta jednostka – 50 NGDH ,,Wrzosiwo”
Członkini zwyczajna Kręgu.

Na pierwszą zbiórkę 50 NGDH “Wrzosiwo” przyszła w 2011 roku. W drużynie od 2015 r. pełniła funkcję podzastępowej, następnie zastępowej, a od 2019 działa jako przyboczna. Od 2020 kilkukrotnie współorganizowała coroczną imprezę na orientację “Chaszcze”.

PRZEWODNIK ZUZANNA CHANIEWSKA
Pseudonim – Zegarynka
Macierzysta jednostka – 50 NGDH ,,Wrzosiwo”
Członkini zwyczajna Kręgu.

Dołączyła do “Leśnej Szkółki” w 2013 roku, przychodząc na zbiórkę 50 NGDH “Wrzosiwo”. W 2017 roku złożyła Przyrzeczenie Harcerskie. Absolwenta KI 2019/2020. Pełniła funkcję podzastępowej i zastępowej w 50 NGDH, a następnie zastępowej w 75 NGDH “Mistral”, gdzie od 2021 roku jest przyboczną.

PRZEWODNIK MARTYNA CZARNOCKA
Pseudonim – Pyra.
Macierzysta jednostka – 50 NGDH “Wrzosiwo”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Srebrnej Szyszki (min. 5 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

W NKIH LS nieprzerwanie od 2009 –  w 50 NGDH “Wrzosiwo”. Od 2016r. na funkcji przybocznej. Przyrzeczenie Harcerskie złożyła w 2014 roku. Członkini komendy KIM PZ w latach 2015/16. W latach 2020-2022 wchodziła w skład Komendy Kręgu.

PRZEWODNIK MACIEJ GROTH
Pseudonim – Goofy.
Macierzysta jednostka – 11 NGDH „Sherwood”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Do 11 NGDH “Sherwood” dołączył w 2006 r. Przyrzeczenie harcerskie złożył w 2009 r.  Od 2011 r. do 2012 r. pełnił funkcję zastępowego, następnie został przybocznym. W 2014 r. przejął obowiązki drużynowego, które pełnił do 2016 r. Następnie objął funkcję Magazyniera Leśnej Szkółki, a od 2020 roku pełni funkcję Kwatermistrz Kręgu. W latach 2018-2020 pełnił funkcję członka Komendy Kręgu. W 2019 roku organizował obóz wędrowny na Jurze. Współorganizował KIM PZ i KIM PP oraz był odpowiedzialny za przebieg wielu kwaterek. Od 2020 roku szczepowy 36 Próbnego Szczepu zrzeszającego 11 NGDH “Sherwood” oraz 25 NGDH “Ogniwo.

~”Kozak w pracach kwaterkowych”

PRZEWODNIK MAGDALENA JAGIEŁŁO
Pseudonim – Władzio
Macierzysta jednostka – 2 NGDH ,,Smoczyce”
Członkini zwyczajna Kręgu.

Swoją harcerską przygodę rozpoczęła w 2012 roku. Absolwentka KI 2019/2020. W latach 2019-2021 pełniła funkcję przybocznej w 2 NGDH ,,Smoczyce”. Od 2021 drużynowa owej jednostki.

PRZEWODNIK MARTA KARCZEWSKA
Pseudonim – Szysza.
Macierzysta jednostka – 50 NGDH „Wrzosiwo”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Brązowej Szyszki (min. 3 lata służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Wywodzi się z 50 NGDH „Wrzosiwo”. Od 2014 r. członkini 25 Próbnego Gdyńskiego Zastępu Harcerek, w którym objęła funkcję patrolowej, a rok później, po zmianie statusu jednostki na drużynę, zastępowej. Wówczas złożyła Przyrzeczenie Harcerskie. Od 2016 r. pełni funkcje instruktorskie – najpierw jako przyboczna, zaś w latach 2017-2021 – drużynowa 25 NGDH „Ogniwo”. Po przekazaniu jednostki następcy pełni funkcję wychowawczą w roli zastępowej zastępu starszego Watra. Członkini Komisji Rewizyjnej Kręgu przez dwie kadencje (2018-2022). Od 2021 roku pełni funkcję Koordynatora Ochrony Danych Osobowych w Leśnej Szkółce.

PRZEWODNIK MIKOŁAJ KUCHTA
Pseudonim – Mikens.
Macierzysta jednostka – 20 NGDH „Alhambra”
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

W NKIH „Leśna Szkółka” od 2002 r. Zuch w gromadzie „Serduchowe Niedźwiadki”, a następnie od 2004 roku harcerz w 20 NGDH „Alhambra”. Przyrzeczenie Harcerskie złożył w 2007 r. Całą harcerską karierę spędził w 20 NGDH „Alhambra”, którą dowodzi jako drużynowy od roku 2014. Członek zwyczajny kręgu od 2013 roku. Organizator kursów instruktorskich pionu zastępowych w latach 2014-2015 jako członek komendy, oraz w latach 2015-2016 jako komendant. W roku 2018 członek komendy kursu instruktorskiego pionu przybocznych. W latach 2018-2020 członek Komisji Rewizyjnej Kręgu, a od 2022 roku członek Komendy Kręgu.

PRZEWODNIK MICHAŁ PACHOLSKI
Pseudonim – Kobe.
Macierzysta jednostka – 20 NGDH „Alhambra”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Brązowej Szyszki (min. 3 lata służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Swoją harcerską przygodę rozpoczął w roku 2012 w 20 NGDH Alhambra. Pełnił funkcję podzastępowego i zastępowego, a następnie został przybocznym w 20 NGDH “Alhambra”. Absolwent KIM PZ 2014/15 i KIM PP 2016/17. Członek Komendy KIM PZ 2019/20 oraz Komendy Kręgu 2020-2022.

PRZEWODNIK RAFAŁ RATAJCZYK
Pseudonim – Ratatuj.
Macierzysta jednostka – 20 NGDH “Alhambra”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

W szeregi NKIH “Leśna Szkółka” wstąpił we wrześniu 2008 roku, dołączając do 20 NGDH. “Alhambra” dopuściła go do złożenia przyrzeczenia harcerskiego w 2011 r. W drużynie pełnił funkcję podzastępowego, następnie zastępowego i na przybocznym kończąc. Oprócz ścieżki harcerskiej, spróbował także wędrowniczej, dołączając w 2015 roku do 9 PGZW “Tabor”. Jako wędrownik działa po dziś dzień, a także pomaga starszem harcerzom z “Dwudziestki” stawiać swoje pierwsze wędrownicze kroki. W 2016 roku założył 12 PGZH, który rok później został z powrotem włączony do “Alhambry”. Członkiem zwyczajnym Kręgu został w 2014 roku i wtedy też zaczął pełnić funkcję Chorążego Kręgu. Od 2017 do 2018 roku był członkiem Komisji Rewizyjnej Kręgu. Od 2019 roku samodzielny zastępowy 26 Gdyńskiego Zastępu Wędrowniczego “Acushnet”. W 2022 roku Sejmik Kręgu wybrał go do Komendy Kręgu.

PRZEWODNIK MIESZKO SKRZYPEK
Pseudonim – Mięso.
Macierzysta jednostka – 20 NGDH „Alhambra”
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Brązowej Szyszki (min. 3 lata służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Swoją przygodę w harcerstwie rozpoczynał jako zuch w “Serduchowe Niedźwiadki” w 2007 r. W 2011 dołączył do 20 NGDH “Alhambra”, gdzie od 2013 r. pełnił funkcje zastępowego. W 2016 r. został mianowany na funkcję przybocznego, a kilka lat później został dowódcą owej jednostki.

PRZEWODNIK LIDIA STOŻYŃSKA
Pseudonim – Litka
Macierzysta jednostka – 50 NGDH ,,Wrzosiwo”
Członkini zwyczajna Kręgu.

Jest w harcerstwie od 2012 roku. Absolwentka KIM PZ 2016/17 i KIM PP 2019/20. Obecnie przyboczna w 50 NGDH, ówcześnie pełniła kolejno funkcje podzastępowej i zastępowej w drużynie. Była członkinią 500 NGZW „Wamakaskan”. Członkini Komisji Rewizyjnej od roku 2022. W roku 2023 była w komendzie Kursu Instruktorów Młodszych Pionu Zastępowych.

PRZEWODNIK KAMILA KARLSSON
Pseudonim – Kama
Macierzysta jednostka – 40 GDH “Rzeka”
Członkini zwyczajna Kręgu.

Do Leśnej Szkółki dołączyła w 2021 roku i w tym samym roku objęła funkcję przybocznej w 25 NGDH “Ogniwo”. Absolwentka KI 2021/22, który ukończyła z wyróżnieniem. Przejawia wielkie zainteresowanie metodyką zuchową.

PRZEWODNIK NIKOLA ELLWART
Pseudonim – brak
Macierzysta jednostka – 25 NGDH “Ogniwo”
Członkini zwyczajna Kręgu.

Do drużyny harcerskiej dołączyła na naborze w 2014 roku, kiedy Ogniwo dopiero rozpoczynało swoją działalność. Od tego czasu pełniła funkcje podzastępowej i zastępowej w przeróżnych zastępach w macierzystej jednostce. W roku 2021 została przyboczną, a rok później została absolwentką KI 2021/22. W 2022 roku reaktywowała Zasiewy i weszła w skład komendy KIM PZ 2023.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PRZEWODNIK MAGDALENA SZCZEPANIAK 
Pseudonim – Madziulla
Macierzysta jednostka – 50 NGDH „Wrzosiwo”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Brązowej Szyszki (min. 3 lata służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Dołączyła do harcerstwa we wrześniu 2012, zjawiając się na naborze 50 NGDH. Przyrzeczenie Harcerskie złożyła w 2016 roku. W drużynie pełniła funkcje podzastępowej, zastępowej, przybocznej, a od 2019 sprawuje obowiązki drużynowej. Organizowała liczne biwaki, była w komendzie KIMu PZ 2019/20. Członkini Komisji Rewizyjnej (2020-2022), a także komendantka obozu letniego 2022.

ORGANIZATOR AMELIA SZULC
Pseudonim – Owca
Macierzysta jednostka – 50 NGDH „Wrzosiwo”
Członkini obserwator Kręgu.

Na swoją pierwszą zbiórkę w „Leśnej Szkółce” przyszła w 2015 roku do 50 NGDH „Wrzosiwo”. W 2019 roku przeszła wraz z zastępem do 75 NGDH „Mistral”. Przyrzeczenie harcerskie złożyła w 2019 roku. Absolwentka kursu zastępowych 2019/2020 i przybocznych 2021/2022. Przez prawie trzy lata była zastępową, a następnie przejęła funkcję przybocznej 75 NGDH „Mistral” w 2022 roku.

ORGANIZATOR JULIA SIENKIEWICZ
Pseudonim – brak
Macierzysta jednostka – 44 WDH “Ventus”
Członkini obserwator Kręgu.

Harcerka od 2016r. W 2018 dołączyła do “Leśnej Szkółki”, do 50 NGDH “Wrzosiwo”. Obecnie członkini 75 NGDH “Mistral”, w której pełni funkcję przybocznej od 2022r.

ORGANIZATOR KATARZYNA STANISZEWSKA
Pseudonim – Nocny
Macierzysta jednostka – 13 GZH ,,Birmingham”
Członkini zwyczajna Kręgu.

Do harcerstwa dołączyła pod koniec 2012r., zaś na pierwszy obóz pojechała w 2013r. Ukończyła z wyróżnieniem KI 2019/2020, a wcześniej zdobyła patent zastępowej kończąc KIM PZ 2016/2017. Obecnie pełni funkcję dowódcy w macierzystej jednostce.

WYWIADOWCA STANISŁAW GABRYOŁEK
Pseudonim – Wąski
Macierzysta jednostka – 8 NGDH ,,Twierdza”
Członek zwyczajny Kręgu.

Swoją harcerską przygodę rozpoczął w 8 NGDH “Twierdza”. Pełni funkcję zastępowego Strażnicy od 2018 roku oraz funkcję przybocznego od 2021 r. Absolwent KI 2019/2020.

ORGANIZATOR KAROLINA KĘDZIA
Pseudonim – Szkrab
Macierzysta jednostka – 2 NGDH ,,Smoczyce”
Członkini obserwator Kręgu.

Swoją harcerską przygodę rozpoczęła w 2014 roku. Pełniła funkcję zastępowej od 2017 roku. Absolwentka KI 2019/2020. Od 2019 roku pełni funkcję przybocznej w 2 NGDH ,,Smoczyce”. Od 2020 należała również do 500NGZW “Wamakaskan” do końca jej istnienia w 2022 roku.

ORGANIZATOR KORNELIA TUPTA
Pseudonim – Nela
Macierzysta jednostka – 33 NGDH „Młodnik”
Członkini obserwator Kręgu.

Od 2023 roku dowodzi 33 Młodnik.

ĆWIK MATEUSZ KOWALKOWSKI
Pseudonim – Nowy
Macierzysta jednostka – 11 NGDH “Sherwood”
Członek obserwator kręgu.
Na nabór do Sherwood przyszedł w 2012 roku. Wraz z powstaniem 9 GZHS “Valgrind” wszedł w pierwotny jego skład osobowy, gdzie przebywa po dziś dzień. Po półrocznej przerwie w 2020 roku dołączył do 20 NGDH “Alhambra”, gdzie zaczął dowodzić zastępem starszym. Absolwent KI 2021/22.

WYWIADOWCA NIKODEM JAROSZEWSKI
Pseudonim – Nikoj
Macierzysta jednostka – 11 NGDH ,,Sherwood”
Członek obserwator Kręgu.

Na pierwsze zbiórki zaczął uczęszczać w 2014 roku. Przyrzeczenie harcerskie złożył w 2018 roku. Pnąc się na funkcjach zastępowego, a następnie przybocznego został w końcu drużynowym Sherwood w 2022 roku i stan ten trwa po dziś dzień.

WYWIADOWCA BARTOSZ TARNOWSKI
Pseudonim – Wołowy
Macierzysta jednostka – 20 NGDH “Alhambra”
Członek obserwator kręgu.
Do NKIH “Leśna Szkółka” dołaczył podczas naboru w 2014, gdzie wstąpił w szeregi 20 NGDH “Alhambra”. W 2017 złożył przyrzeczenie harcerskie, a w 2021 został kwatermistrzem jednostki. W 2018 został przybocznym nowopowstałej gromady zuchowej, 5 GGZ “Jagódki”. Od 2018 działa w 26 Gdyńskim Zastępnie Wędrowniczym “Acushnet”.

Członkowie Wspierający

HARCMISTRZ PIOTR ANANICZ
Pseudonim – Cyborg
Macierzysta jednostka – 11 NGDH “Sherwood”.
Członek wspierający Kręgu.

Zuch od 1997 roku, harcerz od roku 1999. Zastępowy i drużynowy 11 NGDH “Sherwood”, założyciel i pierwszy drużynowy 8 NGDH “Twierdza”. Wielokrotny komendant zimowisk i jednego obozu letniego, komendant kursów instruktorskich, Komendant Kręgu w latach 2010 – 2012. Harcerz Orli, wieloletni zastępowy Zastępu Starszego “Wilki”, na czele którego stworzył i wielokrotnie realizował Harcerską Akcję Wiosenną (zbiórkę makulatury, akcję krwiodawstwa i sprzątania lasów). Twórca filmów promocyjnych Leśnej Szkółki.

HARCMISTRZ BARBARA KANIEWSKA
Pseudonim – Skrzat.
Macierzysta jednostka –
Członek wspierający Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

HARCMISTRZ KAMIL KUCHTA
Pseudonim – Kuchcik.
Macierzysta jednostka – 5 NGDH „Impessa”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

W NKIH „Leśna Szkółka” nieprzerwanie od 1994 r. Zuch w 1 NGDZ „Wilczęta”, a następnie harcerz w 5 NGDH „Impessa”. Przyrzeczenie Harcerskie złożył w 1999 r. Przez szereg lat członek 20 NGDH „Alhambra”, którą dowodził jako drużynowy w latach 2003-2007. Reaktywował i prowadził w latach 2008-2011 7 NGDH „Mafeking” im. Roberta Baden-Powella. Ponadto w latach 2008-2016 pełnił funkcję samodzielnego zastępowego 44 Niezależnego Gdyńskiego Zastępu Wędrowniczego „Mogota”. Instruktor zuchowy. Organizator i komendant licznych biwaków, zimowisk, obozów letnich i kursów instruktorskich. W latach 2008-2010 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kręgu, a następnie Zastępca Komendanta Kręgu (2010-2012). W latach 2012-2018 dowodził całością NKIH „Leśna Szkółka” jako Komendant Kręgu, a przez wiele lat pełnił również funkcję Przewodniczącego Komisji Szkolenia i Stopni Kręgu.

fot. Michał Bełbot.

HARCMISTRZ ADAM WŁADZIŃSKI
Pseudonim – brak.
Macierzysta jednostka – 20 NGDH „Alhambra”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

PODHARCMISTRZ MONIKA BOLDA
Pseudonim – brak.
Macierzysta jednostka – 50 NGDH „Wrzosiwo”.
Członek zwyczajny Kręgu.

W NKIH „Leśna Szkółka” nieprzerwanie od 2008 r. Przez szereg lat harcerka, a następnie drużynowa 50 NGDH “Wrzosiwo”. Członek Kręgu od 2014 roku. W latach 2015-2017 członek 9 Niezależnego Gdyńskiego Zastępu Wędrowniczego “Tabor”.  Organizator i komendant licznych biwaków, zimowisk w 2017, 2018 i 2019 roku. W latach 2016-2018 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Kręgu. Od 2018 członek Komisji Szkolenia i Stopni Kręgu. Od września 2018 r. zasiada w Komendzie Kręgu, pełniąc zarazem funkcję I Zastępcy Komendanta oraz samodzielnej zastępowej 500 Gdyńskiego Zastępu Wędrowniczego “Wamakaskan”. Komendant Pionu Przybocznych Kursu Instruktorów Młodszych 2018.

PODHARCMISTRZ JOANNA MIĘTKA
Pseudonim – brak.
Macierzysta jednostka – 13 NGDH “Birmingham”.
Członek wspierający Kręgu.

PODHARCMISTRZ PIOTR NABRDALIK
Pseudonim – Gargo.
Macierzysta jednostka – 3 NGDH “Buki”.
Członek wspierający Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Na pierwszy obóz zuchowy pojechał w 1998. Rok później wakacje spędził na swoim pierwszym obozie harcerskim. W 2001/2002 roku przeniósł się wraz z drużyną do Drzewa Pokoju, gdzie dorobił się pierwszego stopnia instruktorskiego i funkcji przybocznego. Powrócił do Leśnej Szkółki z połową drużyny w 2006 roku. Był komendantem obozu w Zalesiu w 2009 r. oraz w Bieszczadach w 2015 r. Pełnił funkcję programowca kręgu i udzielał się w redakcji Zasiewów.

PODHARCMISTRZ JĘDRZEJ WASILEWSKI
Pseudonim – Marhefka.
Macierzysta jednostka –
Członek wspierający Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

PRZEWODNIK KAMILA BIAŁEK
Pseudonim – brak.
Macierzysta jednostka – 13 NGDH „Birmingham”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).


W Leśnej Szkółce od roku ok. 2000/2001. Na pierwszy obóz pojechała w 2002 r. Od początku związana z 13 NGDZ Wymiętolone Gąski, następnie z 13 NGDH Birmingham, którą współprowadziła jako przyboczna w roku 2006-2007 oraz jako drużynowa w latach 2007-2012 (w międzyczasie ukończyła kurs przybocznych 2007, w którym to roku została też członkiem zwyczajnym Kręgu). Pomagała przy organizacji zimowiska w Rozłazinie w 2011 r., Pionu Zastępowych Kursu Instruktorów Młodszych 2012/2013, Pionu Przybocznych Kursu Instruktorów Młodszych 2014/2015, zimowiska w Szymbarku w 2015 r. W latach 2015-2018 członek Komendy Kręgu, przy czym w roku 2015 zaczęła również pełnić funkcję samodzielnej zastępowej w 33 NGZH Młodnik oraz zorganizowała zimowisko dla swojej jednostki w Tatrach 2018.

PRZEWODNIK ANNA KOWALEWSKA
Pseudonim – brak.
Macierzysta jednostka – 26 GDH-ek “Morpho” im. Przelotnego Ptaka w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Członek wspierający Kręgu.

W ZHR od 2004 roku gdzie złożyła przyrzeczenie harcerskie w 2006 roku. Na funkcję zastępowej została mianowana w 2007 roku, następnie w roku 2010 została przyboczną 26 GDH-ek „Morpho”. Uczestniczyła wielu wydarzeniach okolicznościowych, min. Zlot Stulecia Harcerstwa w 2011, akcja paczka (pomoc Polakom mieszkającym na Litwie) oraz współorganizowała liczne biwaki, zimowiska, obozy letnie. Czynnie pozostała w 26 GDH-ek Morpho do roku 2012. Pierwszy kontakt z organizacją NKIH „Leśna Szkółka” miał miejsce na obozie w 2013 w  Wygonie. W kolejnych latach pełniła funkcje instruktorską, kolejno jako opiekun drużyny 50 NGDH „Wrzosiwo”, następnie w roku 2014 została przyboczną, a od 2016 do 2019 pełniła funkcje drużynowej tej drużyny. W między czasie współorganizowała liczne biwaki, zimowiska, pełniła funkcję oboźniej na obozie w Nasicznym, komendanta Kursu Instruktorów Młodszych Pion Przybocznych w latach 2016/17 oraz członek komisji rewizyjnej od 2016 roku. W 2015-2017 latach również  członek zastępu wędrowniczego „Tabor”.

PRZEWODNIK MIŁOSZ SAWICKI
Pseudonim – Liver.
Macierzysta jednostka – 8 NGDH “Twierdza”.
Członek wspierający Kręgu.

Harcerską przygodę rozpoczął na początku 2009 roku w 8 NGDH “Twierdza” gdzie pełnij kolejno funkcję zastępowego i przybocznego. W latach 2014-2016 nosił granatowy sznur jako drużynowy “Twierdzy”. Do NKIH “Leśna Szkółka” dołączył w 2014 roku, jako członek obserwator, po ukończeniu Kursu Instruktorów Młodszych Pionu Przybocznych 2013/2014. Organizator wielu biwaków, komendant Zlotu Drużyn Harcerskiego Związku Drużyn w latach 2015 i 2016. Pełnił również funkcję kwatermistrza na biwaku zimowym w Bożympolu Wielkim w 2017 roku oraz na obozie letnim w Gostomku w 2018 roku.

WYWIADOWCA BARTOSZ MAĆKOWIAK
Pseudonim – Pampers.
Macierzysta jednostka – 11 NGDH “Sherwood”.
Członek wspierający Kręgu.

WYWIADOWCA JAKUB PACHOLSKI
Pseudonim – Puszysty.
Macierzysta jednostka – 20 NGDH “Alhambra”
Członek wspierający Kręgu.

DO 20 NGDH “Alhambra” dołączył we wrześniu 2011 roku. W 2016 pełnił funkcję samodzielnego podzastępowego 12 PGZH, który został ponownie włączony do 20 NGDH “Alhambra”. Został on wtedy zastępowym byłego 12 PGZH. Aktualnie pełni funkcję przybocznego oraz zastępowego zastępu starszego Bractwa “D”. Absolwent KIM PP 2017/2018.

WYWIADOWCA MATEUSZ TĘGOWSKI
Pseudonim – Mały.
Macierzysta jednostka – 11 NGDH „Sherwood”.
Członek wspierający Kręgu.

Swoją harcerską przygodę rozpoczął w roku 2008, w 11 NGDH “Sherwood”. Przyrzeczenie Harcerskie złożył trzy lata później. Został mianowany na funkcję przybocznego w 2016, a rok później, po zaliczeniu kursu przybocznych, stał się drużynowym. Z tego powodu został w 2017 r. włączony w poczet członków obserwatorów Kręgu. W 2019r. oddał granatowy sznur i jakiś czas później przeszedł do grona członków wspierających Kręgu.