Członkowie Kręgu 2021-09-14T22:57:49+00:00

HARCMISTRZ KAMIL KUCHTA
Pseudonim – Kuchcik.
Macierzysta jednostka – 5 NGDH „Impessa”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

W NKIH „Leśna Szkółka” nieprzerwanie od 1994 r. Zuch w 1 NGDZ „Wilczęta”, a następnie harcerz w 5 NGDH „Impessa”. Przyrzeczenie Harcerskie złożył w 1999 r. Przez szereg lat członek 20 NGDH „Alhambra”, którą dowodził jako drużynowy w latach 2003-2007. Reaktywował i prowadził w latach 2008-2011 7 NGDH „Mafeking” im. Roberta Baden-Powella. Ponadto w latach 2008-2016 pełnił funkcję samodzielnego zastępowego 44 Niezależnego Gdyńskiego Zastępu Wędrowniczego „Mogota”. Instruktor zuchowy. Organizator i komendant licznych biwaków, zimowisk, obozów letnich i kursów instruktorskich. W latach 2008-2010 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kręgu, a następnie Zastępca Komendanta Kręgu (2010-2012). W latach 2012-2018 dowodził całością NKIH „Leśna Szkółka” jako Komendant Kręgu. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Szkolenia i Stopni Kręgu.

fot. Michał Bełbot.

HARCMISTRZ FILIP RUDOLF
Pseudonim – Rudy.
Macierzysta jednostka – 11 NGDH “Sherwood”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Harcerz od 2000 r. Od początku związany z 11 NGDH “Sherwood”, w której pełnił funkcję przybocznego (2006-2008) i drużynowego (2008-2012). Przyboczny w 21 Niezależnej Gdyńskiej Drużynie Zuchowej “Serduchowe Niedźwiadki” (2005-2006). Komendant licznych biwaków i zimowiska w Darżlubiu (2012 r.). Organizator dwóch obozów letnich: w Wygonie (2013 r.) i Wdzydzach (2014 r.) oraz pięciu kursów instruktorskich. W latach 2010-2012 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kręgu. Następnie przez dwie kolejne kadencje (lata 2012-2016) zasiadał w Komendzie Kręgu, pełniąc zarazem funkcję Zastępcy Komendanta Kręgu. W latach 2016-2018 wspierał Komendę jako II Zastępca Komendanta Kręgu. W 2018 r. został wybrany przez Sejmik Kręgu na funkcję Komendanta. Wieloletni członek Komisji Szkolenia i Stopni Kręgu, w latach 2018-2019 kierował jej pracami jako Przewodniczący.

A

HARCMISTRZ ADAM WŁADZIŃSKI
Pseudonim – brak.
Macierzysta jednostka – 20 NGDH „Alhambra”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

PODHARCMISTRZ MONIKA BOLDA
Pseudonim – brak.
Macierzysta jednostka – 50 NGDH „Wrzosiwo”.
Członek zwyczajny Kręgu.

W NKIH „Leśna Szkółka” nieprzerwanie od 2008 r. Przez szereg lat harcerka, a następnie drużynowa 50 NGDH “Wrzosiwo”. Członek Kręgu od 2014 roku. W latach 2015-2017 członek 9 Niezależnego Gdyńskiego Zastępu Wędrowniczego “Tabor”.  Organizator i komendant licznych biwaków, zimowisk w 2017, 2018 i 2019 roku. W latach 2016-2018 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Kręgu. Od 2018 członek Komisji Szkolenia i Stopni Kręgu. Od września 2018 r. zasiada w Komendzie Kręgu, pełniąc zarazem funkcję I Zastępcy Komendanta oraz samodzielnej zastępowej 500 Gdyńskiego Zastępu Wędrowniczego “Wamakaskan”. Komendant Pionu Przybocznych Kursu Instruktorów Młodszych 2018.

PODHARCMISTRZ MARTA JANOWITZ
Pseudonim – Jagoda.
Macierzysta jednostka – 50 NGDH “Wrzosiwo”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Srebrnej Szyszki (min. 5 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Wychowanka 50 NGDH “Wrzosiwo”, w której pełniła wszystkie kolejne funkcje: podzastępowej, zastępowej i przybocznej. Od 2013 r. do 2015 r. prowadziła rzeczoną jednostkę jako drużynowa. W latach 2012-2013 współorganizowała Pion Zastępowych Kursu Instruktorów Młodszych. W roku harcerskim 2014/2015 ponownie zasiadła w komendzie PZ KIM. Członek Komisji Rewizyjnej Kręgu w latach 2014-2016. W 2016 r. miała znaczący wkład w organizację biwaku zimowego w Szymbarku. W październiku 2016 r. wybrana przez Sejmik Kręgu do Komendy Kręgu, w której pełniła funkcję I Zastępcy Komendanta do września 2018 r.

PODHARCMISTRZ SZYMON OBUCHOWSKI
Pseudonim – Simon.
Macierzysta jednostka – 3 NGDH „Buki”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Z NKIH „Leśna Szkółka” związany poprzez rodziców od urodzenia, a nawet jeszcze przed nim. Od 2001 r. członek 3 NGD/ZH „Buki”, przyrzeczenie harcerskie złożył jako harcerz LS-DP w 2003 r. Pierwszą funkcję (podzastępowego zastępu gdańskiego „Klony”) otrzymał w 2003 r.; w latach 2009-2016 samodzielny zastępowy oraz drużynowy macierzystej jednostki. W latach 2015-2017 członek 9-tki – zastępu wędrowniczego „Tabor”. Absolwent kursu przybocznych 2006/2007, od 2007 członek-obserwator Kręgu, od 2009 r. członek zwyczajny. Organizator i/lub komendant zimowiska w Rozłazinie w 2011 r. oraz w Szymbarku w 2015 r., kursu zastępowych w 2013 r., kursu przybocznych w 2015 r., obozu letniego w Pogorzelicy w 2012 r. oraz w Gostomku w 2018 r. W latach 2012-2014 członek Komisji Rewizyjnej Kręgu, w latach 2014-2016 oraz od 2018 – jej przewodniczący. Wieloletni redaktor „Zasiewów”.

PODHARCMISTRZ PIOTR WŁADZIŃSKI
Pseudonim – brak.
Macierzysta jednostka – 20 NGDH “Alhambra”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Do Leśnej Szkółki przyszedł na przełomie zimy i wiosny w 2004 roku. Został członkiem 20 NGDH “Alhambra” dowodzonej przez Kamila Kuchtę. W 2006 roku na obozie w Kopernicy złożył przyrzeczenie harcerskie. Pełnił funkcję zastępowego Żubrów od 2005 r. W 2008 roku oddał zastęp i wraz z Kuchdzikiem i Amadeuszem reaktywował 7 NGDH “Mafking” im Roberta Baden Powella. W drużynie był przybocznym. Ze względu na zdanie KIM PP 2007 r. dołączył w 2008 r. w styczniu do członków zwyczajnych Kręgu. Od 2011 roku pełni funkcję Kwatermistrza Kręgu. Był oboźnym obozu Wygon 2010, komendantem obozu Wygon 2013, Kwatermistrzem obozu Nasiczne 2015 oraz Komendantem obozu Strzeszyn 2017. W 2015 r. pomagał przy KIM PP. W 2018 r. był członkiem Komendy Kręgu, w której pełnił funkcję II Zastępcy Komendanta, łącząc ją z funkcją Kwatermistrza Kręgu.

N

PODHARCMISTRZ MAGDALENA TREPPNER
Pseudonim – Tomojo.
Macierzysta jednostka – 2 NGDH “Smoczyce”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Brązowej Szyszki (min. 3 lata służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Do „Leśnej Szkółki” należy od 2008 roku. Przez wiele lat działała jako zastępowa Skrzydła Radosnego w Smoczycach. W 2015 roku postanowiła reaktywować zuchy w Leśnej Szkółce i założyła 1 NGGZ „Smoczątka”. Podczas obozu w 2018 roku przekazała zuchy do swojej macierzystej jednostki 2 NGDH „Smoczyce” i tym samym rozwiązała Smoczątka. W latach 2017-2018 komendantka Kursu Zuchmistrzowskiego oraz członek komendy Kursu Instruktorów Młodszych Pionu Przybocznych. We wrześniu 2018 roku została wybrana przez Sejmik na członka Komendy Kręgu. Równolegle z pracą w komendzie pełni funkcję drużynowej w nowo powstałej 5 Próbnej Gdyńskiej Gromadzie Zuchowej. Za swój instruktorski cel postawiła sobie rozpowszechnienie metodyki zuchowej w Leśnej Szkółce.

PODHARCMISTRZ ZUZANNA BEJM
Pseudonim – brak.
Macierzysta jednostka – 2 NGDH „Smoczyce”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Brązowej Szyszki (min. 3 lata służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

W NKIH „Leśna Szkółka” od 2009 r. związana z 2 NGDH „Smoczyce”, gdzie pełniła kolejno każdą funkcję od podzastępowej przez zastępową i przyboczną po drużynową. Przyrzeczenie Harcerskie złożyła w 2013 r., zaś w Kręgu pierwszy raz pojawiła się w roku 2014. Absolwentka (z wyróżnieniem) Pionu Przybocznych Kursu Instruktorów Młodszych 2013/14. Od 2015 r. pełni funkcję drużynowej 2 NGDH „Smoczyce”. W roku harcerskim 2015/16 członek komendy Pionu Zastępowych KIM, w roku 2016/17 – Pionu Przybocznych KIM, zaś w roku 2019/20 Kursu Instruktorskiego.

PODHARCMISTRZ ŁUKASZ RUZICKI
Pseudonim – Szklarz.
Macierzysta jednostka – 2 DH.
Członek zwyczajny Kręgu.

Harcerz od 2007 roku. Członek 8 NGDH “Twierdza” od 2013 roku, gdzie pełnił funkcję podzastępowego od 2014 a następnie w 2015 został zastępowym. 2017 roku mianowany na funkcję przybocznego. W 2018 roku przejął obowiązki drużynowego 8 NGDH “Twierdza”. Aktualnie prowadzi drużynę i zastęp starszy Kuźnia. Absolwent Kursu Instruktorów Młodszych PP 2016/2017. Komendant Kursu Instruktorów Młodszych PZ 2019/2020. Zastępca komendanta obozu Czarne w 2020 r.

PRZEWODNIK KAMILA BIAŁEK
Pseudonim – brak.
Macierzysta jednostka – 13 NGDH „Birmingham”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).


W Leśnej Szkółce od roku ok. 2000/2001. Na pierwszy obóz pojechała w 2002 r. Od początku związana z 13 NGDZ Wymiętolone Gąski, następnie z 13 NGDH Birmingham, którą współprowadziła jako przyboczna w roku 2006-2007 oraz jako drużynowa w latach 2007-2012 (w międzyczasie ukończyła kurs przybocznych 2007, w którym to roku została też członkiem zwyczajnym Kręgu). Pomagała przy organizacji zimowiska w Rozłazinie w 2011 r., Pionu Zastępowych Kursu Instruktorów Młodszych 2012/2013, Pionu Przybocznych Kursu Instruktorów Młodszych 2014/2015, zimowiska w Szymbarku w 2015 r. W latach 2015-2018 członek Komendy Kręgu, przy czym w roku 2015 zaczęła również pełnić funkcję samodzielnej zastępowej w 33 NGZH Młodnik oraz zorganizowała zimowisko dla swojej jednostki w Tatrach 2018.

PRZEWODNIK MARTYNA CZARNOCKA
Pseudonim – Pyra.
Macierzysta jednostka – 50 NGDH “Wrzosiwo”.
Członek zwyczajny Kręgu.

W NKIH LS nieprzerwanie od 2009 –  w 50 NGDH “Wrzosiwo”. Od 2016r. na funkcji przybocznej. Przyrzeczenie Harcerskie złożyła w 2014 roku. Członkini komendy KIM PZ w latach 2015/16.

PRZEWODNIK SEBASTIAN FLORCZAK
Pseudonim – Stefan.
Macierzysta jednostka – 3 NGZH “Buki”.
Członek zwyczajny Kręgu.

Swoją przygodę zaczął jako zuch w „Wymiętolonych Gąskach” w 2008 r. W roku harcerskim 2009/10 dołączył do 7 NGDH „Mafeking” im. Roberta Baden-Powella, a po rozwiązaniu tej jednostki przeszedł do 3 NGZH „Buki”. W 2014 r. na obozie we Wdzydzach Tucholskich złożył Przyrzeczenie Harcerskie. W roku harcerskim 2014/15 stworzył zastęp, który prowadził wraz z org. Pawłem Sumiła „Kurczakiem”. W lutym 2016 r. zastęp ten odłączył się jako 4 PGZH, w którym został podzastępowym. We wrześniu 2017 r. wrócił do 3 NGZH „Buki”, gdzie pełni obecnie funkcję samodzielnego zastępowego. Absolwent KIM PP 2014/2015.

PRZEWODNIK WERONIKA FRAŃCZAK
Pseudonim – Frania.
Macierzysta jednostka – 50 NGDH „Wrzosiwo”.
Członek zwyczajny Kręgu.

Opis: Na pierwszą zbiórkę 50 NGDH „Wrzosiwo” przyszła w 2012 roku. Przyrzeczenie harcerskie złożyła w 2015. Na zimowisku w 2018 po ponad trzech latach prowadzenia zastępu „Amitie” objęła funkcję przybocznej w 50 NGDH. Absolwentka kursu PP 2016/2017. Od 2018 członek 500 Gdyńskiego Zastępu Wędrowniczego „Wamakaskan”. Od 2019 roku drużynowa w 75 GDH „Mistral”, którą założyła wraz z org. Magdaleną Ligier.

PRZEWODNIK MACIEJ GROTH
Pseudonim – Goofy.
Macierzysta jednostka – 11 NGDH „Sherwood”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Srebrnej Szyszki (min. 5 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Do 11 NGDH “Sherwood” dołączył w 2006 r. Przyrzeczenie harcerskie złożył w 2009 r.  Od 2011 r. do 2012 r. pełnił funkcje zastępowego, następnie został przybocznym. W 2014 r. przejął obowiązki drużynowego, które pełnił do 2016 r. Następnie objął funkcje Magazyniera Leśnej Szkółki . W 2018 roku został członkiem Komendy Kręgu. Współorganizował KIM PZ i KIM PP oraz był odpowiedzialny za przebieg wielu kwaterek.

~”Kozak w pracach kwaterkowych”

PRZEWODNIK MARTA KARCZEWSKA
Pseudonim – Szysza.
Macierzysta jednostka – 50 NGDH „Wrzosiwo”.
Członek zwyczajny Kręgu.

Wywodzi się z 50 NGDH „Wrzosiwo”. Od 2014 r. członkini 25 Próbnego Gdyńskiego Zastępu Harcerek, w którym objęła funkcję patrolowej, a rok później, po zmianie statusu jednostki na drużynę, zastępowej. Wówczas złożyła Przyrzeczenie Harcerskie. Od 2016 r. pełni funkcje instruktorskie – najpierw jako przyboczna, zaś od początku roku harcerskiego 2017/2018 – drużynowa 25 NGDH „Ogniwo”. Członkini Komisji Rewizyjnej Kręgu od 2018 roku.

PRZEWODNIK SZYMON KOLASIŃSKI
Pseudonim – Wilk.
Macierzysta jednostka – 11 NGDH „Sherwood”.
Członek zwyczajny Kręgu.

Członek 11 NGDH “Sherwood” od 2010 roku. Pełnił funkcje zastępowego Lisów wraz z którymi zdobył pierwsze miejsce na turnieju zastępów HZD w 2017 r. Od 2017 roku pełni funkcje przybocznego 11 NGDH “Sherwood”. Organizator zlotu HZD w 2018 roku oraz absolwent KIM PP 2016/2017.

PRZEWODNIK MIKOŁAJ KUCHTA
Pseudonim – Mikens.
Macierzysta jednostka – 20 NGDH „Alhambra”
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Srebrnej Szyszki (min. 5 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

W NKIH „Leśna Szkółka” od 2002 r. Zuch w gromadzie „Serduchowe Niedźwiadki”, a następnie od 2004 roku harcerz w 20 NGDH „Alhambra”. Przyrzeczenie Harcerskie złożył w 2007 r. Całą harcerską karierę spędził w 20 NGDH „Alhambra”, którą dowodzi jako drużynowy od roku 2014. Członek zwyczajny kręgu od 2013 roku. Organizator kursów instruktorskich pionu zastępowych w latach 2014-2015 jako członek komendy, oraz w latach 2015-2016 jako komendant. W roku 2018 członek komendy kursu instruktorskiego pionu przybocznych. Od 2018 r. członek Komisji Rewizyjnej Kręgu

PRZEWODNIK JAKUB MILER
Pseudonim – Alladyn.
Macierzysta jednostka – 11 NGDH „Sherwood”.
Członek zwyczajny Kręgu.

opis: W NKIH „Leśna Szkółka” nieprzerwanie od 2010 roku. Przyrzeczenie harcerskie złożył w 2014 roku. Absolwent KIM PZ 2012/2013 oraz KIM PP 2016/2017. Członek 11 NGDH „Sherwood”, w której od 2017 roku pełni funkcję kwatermistrza na prawach przybocznego. W październiku 2019 r. wspólnie z pwd. Łukaszem Ruzickim założył 9 GZHS “Valgrind”, gdzie od tego momentu pełni funkcję podzastępowego.

PRZEWODNIK ALEKSANDRA PAŁKA
Pseudonim – Bunia.
Macierzysta jednostka – 13 NGDH “Birmingham”.
Członek zwyczajny Kręgu.

Do Leśnej Szkółki dołączyła podczas naboru zuchowego w 2007 r. Kilka lat później została harcerką w 13 NGDH “Birmingham”, którą prowadzi od 2016 r. (obecnie “trzynastka” jest zastępem starszoharcerskim). Pomagała podczas zaliczenia KIM PZ w 2016 r., a w kolejnym roku została członkinią komendy KIM PZ 2016/2017 r.

PRZEWODNIK RAFAŁ RATAJCZYK
Pseudonim – Ratatuj.
Macierzysta jednostka – 20 NGDH “Alhambra”.
Członek zwyczajny Kręgu.
Sprawność Brązowej Szyszki (min. 3 lata służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

W szeregi NKIH “Leśna Szkółka” wstąpił we wrześniu 2008 roku, dołączając do 20 NGDH. “Alhambra” dopuściła go do złożenia przyrzeczenia harcerskiego w 2011 r. W drużynie pełnił funkcję podzastępowego, następnie zastępowego i na przybocznym kończąc. Oprócz ścieżki harcerskiej, spróbował także wędrowniczej, dołączając w 2015 roku do 9 PGZW “Tabor”. Jako wędrownik działa po dziś dzień, a także pomaga starszem harcerzom z “Dwudziestki” stawiać swoje pierwsze wędrownicze kroki. W 2016 roku założył 12 PGZH, który rok później został z powrotem włączony do “Alhambry”. Członkiem zwyczajnym Kręgu został w 2014 roku i wtedy też zaczął pełnić funkcję Chorążego Kręgu. Od 2017 do 2018 roku był członkiem Komisji Rewizyjnej Kręgu. Od 2019 roku samodzielny zastępowy 26 Gdyńskiego Zastępu Wędrowniczego “Acushnet”.

PRZEWODNIK PAWEŁ SUMIŁA
Pseudonim – Kurczak.
Macierzysta jednostka – 7 NGDH “Mafeking” im. gen. Roberta Baden-Powella.
Członek zwyczajny Kręgu.

Harcerską przygodę rozpoczął we wrześniu 2009 roku w 7 NGDH “Mafeking” im. gen. Roberta Baden-Powella. Rok później przeszedł do 3 NGZH “Buki”. Przyrzeczenie Harcerskie złożył na obozie we Wdzydzach Tucholskich w 2014 roku. Absolwent Kursu Instruktorów Młodszych Pion Przybocznych 2014/2015. Z początkiem roku harcerskiego 2015/2016 przejął funkcję przybocznego w 3 NGZH “Buki”. Natomiast w styczniu 2016 roku wraz z org. Sebastianem Florczakiem założył 4 Próbny Gdański Zastęp Harcerzy.
Od października 2017 roku pełni funkcję podzastępowego w 7 PGZH.

PRZEWODNIK MAGDALENA SZCZEPANIAK 
Pseudonim – brak.
Macierzysta jednostka – 50 NGDH “Wrzosiwo”
Członek zwyczajny Kręgu.

Dołączyła do harcerstwa we wrześniu 2012 zjawiając się na naborze 50 NGDH. Pierwszą funkcję – podzastępowej – otrzymała w 2015. Rok później została zastępową i złożyła Przyrzeczenie Harcerskie. Od lipca 2018 przyboczna 50 NGDH, a od 2019 pełniąca obowiązki drużynowej.

PRZEWODNIK MICHAŁ PACHOLSKI
Pseudonim – Kobe.
Macierzysta jednostka – 20 NGDH „Alhambra”.
Członek obserwator Kręgu.

Swoją harcerską przygodę rozpoczął w roku 2012 w 20 NGDH Alhambra. Pełnił funkcję podzastępowego i zastępowego, a następnie został przybocznym w 20 NGDH “Alhambra”. Absolwent KIM PZ 2014/2015 i KIM PP 2016/17.

PRZEWODNIK MIESZKO SKRZYPEK
Pseudonim – Mięso.
Macierzysta jednostka – 20 NGDH „Alhambra”
Członek zwyczajny Kręgu.

Swoją przygodę w harcerstwie rozpoczynał jako zuch w “Serduchowe Niedźwiadki” w 2007 r. W 2011 dołączył do 20 NGDH “Alhambra”, gdzie od 2013 r. pełnił funkcje zastępowego. W 2016 r. został mianowany na funkcję przybocznego.

ORGANIZATOR MAGLDALENA LIGIER
Pseudonim – Brak
Macierzysta jednostka – 50 NGDH “Wrzosiwo”
Członek obserwator Kręgu.

W harcerstwie jest od 2012 roku. Od 2016r. w 50 NGDH „Wrzosiwo” pełniła funkcję podzastępowej, później zastępowej. W 2019 roku odłączyła się od 50, żeby założyć 75 GDH „Mistral”, w której od pełni funkcję przybocznej. Jest również członkinią 500 NGZW „Wamakaskan”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ORGANIZATOR SEBASTIAN ŁUKASZEWSKI
Pseudonim – Kiwi.
Macierzysta jednostka – 20 NGDH „Alhambra”.
Członek obserwator Kręgu.

Swoją harcerską przygodę rozpoczął w 20 NGDH Alhambra. Pełnił funkcję zastępowego”. Absolwent KIM PP 2018. Od 2018 roku pełni funkcję przybocznego w 5 Gdyńskiej Gromadzie Zuchowej “Jagódki”.

ORGANIZATOR STANISŁAW GABRYOŁEK
Pseudonim – Wąski
Macierzysta jednostka – 8 NGDH ,,Twierdza”
Członek obserwator Kręgu.

Swoją harcerską przygodę rozpoczął w 8 NGDH “Twierdza”. Pełni funkcję zastępowego Strażnicy od 2018 roku oraz funkcję przybocznego od 2021 r. Absolwent KI 2019/2020.

ORGANIZATOR MAGDALENA JAGIEŁŁO
Pseudonim – Władzio
Macierzysta jednostka – 2 NGDH ,,Smoczyce”
Członkini obserwator Kręgu.

Swoją harcerską przygodę rozpoczęła w 2012 roku. Pełniła funkcję zastępowej od 2017 roku. Absolwentka KI 2019/2020. Od 2019 roku pełni funkcję przybocznej w 2 NGDH ,,Smoczyce”.

ORGANIZATOR SUZAN AL-HAMIS
Pseudonim – Halloumi
Macierzysta jednostka – 2 NGDH ,,Smoczyce”
Członkini obserwator Kręgu.

W NKIH „Leśna Szkółka” od 2015 roku dołączając na zbiórkę 2NGDH “Smoczyce”. W 2020 roku objęła funkcje przybocznej. Absolwentka kursu instruktorskiego 2019/2020.

ORGANIZATOR KAROLINA KĘDZIA
Pseudonim – Szkrab
Macierzysta jednostka – 2 NGDH ,,Smoczyce”
Członkini obserwator Kręgu.

Swoją harcerską przygodę rozpoczęła w 2014 roku. Pełniła funkcję zastępowej od 2017 roku. Absolwentka KI 2019/2020. Od 2019 roku pełni funkcję przybocznej w 2 NGDH ,,Smoczyce”. Od 2020 należy również do 500NGZW “Wamakaskan”.

ORGANIZATOR KATARZYNA STANISZEWSKA
Pseudonim – Nocny
Macierzysta jednostka – 13 GZH ,,Birmingham”
Członkini obserwator Kręgu.

Do harcerstwa dołączyła pod koniec 2012r., zaś na pierwszy obóz pojechała w 2013r. Ukończyła z wyróżnieniem KI 2019/2020, a wcześniej zdobyła patent zastępowej kończąc KIM PZ 2016/2017. Obecnie podzastępowa w samodzielnym zastępie.

ORGANIZATOR LIDIA STOŻYŃSKA
Pseudonim – Litka
Macierzysta jednostka – 50 NGDH ,,Wrzosiwo”
Członkini obserwator Kręgu.

Jest w harcerstwie od 2012 roku. Absolwentka KIM PZ 2016/17 i KIM PP 2019/20. Obecnie przyboczna i zastępowa w 50 NGDH. Jest również członkinią 500 NGZW „Wamakaskan”.

ORGANIZATOR LIDIA SADOWSKA
Pseudonim –
Macierzysta jednostka – 33 NGDH ,,Młodnik”
Członkini obserwator Kręgu.

W NKIH „Leśna Szkółka” od 2015 roku. Od początku związana z 33 NGDH ,,Młodnik”. W 2018 roku objęła funkcje przybocznej, aczkolwiek niedługo później rozpoczęła pełnić obowiązki Drużynowej w owej Jednostce. Absolwentka kursu przybocznych(2019-2020) oraz zastępowych (2016-2017), które zdała z wyróżnieniem. Od 2020 roku członek obserwator kręgu. W tym samym roku była również członkinią zespołu roboczego Komisji Szkolenia i Stopni Kręgu pracującego nad reformą I stopnia harcerskiego.

ORGANIZATOR ZUZANNA CHANIEWSKA
Pseudonim – Zegarynka
Macierzysta jednostka – 50 NGDH ,,Wrzosiwo”
Członkini obserwator Kręgu.

Dołączyła do “Leśnej Szkółki” w 2013 roku, przychodząc na zbiórkę 50 NGDH “Wrzosiwo”. W 2017 roku złożyła Przyrzeczenie Harcerskie. Absolwenta KI 2019/2020. Pełniła funkcję podzastępowej i zastępowej w 50 NGDH, a następnie zastępowej w 75 NGDH “Mistral”, gdzie od 2021 roku jest przyboczną.

ORGANIZATOR WERONIKA CHANIEWSKA
Pseudonim – Werocha
Macierzysta jednostka – 50 NGDH ,,Wrzosiwo”
Członkini obserwator Kręgu.

Dołączyła do “Leśnej Szkółki” w 2013 roku, przychodząc na zbiórkę 50 NGDH “Wrzosiwo”. W 2017 roku złożyła Przyrzeczenie Harcerskie. Absolwenta KI 2019/2020. Pełniła funkcję podzastępowej i zastępowej w 50 NGDH, a następnie zastępowej w 75 NGDH “Mistral”, gdzie od 2021 roku jest przyboczną.

ORGANIZATOR IGNACY MICHAŁOWSKI
Pseudonim – Brak
Macierzysta jednostka – 20 NGDH ,,Alhambra”
Członek obserwator Kręgu.

W 20 NGDH „Alhambra” od 2012 roku. W 20 NGDH pełnił funkcję podzastępowego od 2017 roku, następnie od 2018 roku 2-krotnie funkcję zastępowego, a na początku 2020 roku został przybocznym. Od 2019 członek 26 Niezależnej Gdyńskiej Drużyny Wędrowniczej „Acushnet”. Absolwent Kursu Instruktorskiego Pionu Przybocznych 2019/2020. W 2020 roku był członkiem zespołu roboczego Komisji Szkolenia i Stopni Kręgu pracującego nad reformą I stopnia harcerskiego.

WYWIADOWCA FILIP CZARNOCKI
Pseudonim – Syfek
Macierzysta jednostka – 20 NGDH ,,Alhambra”
Członek obserwator Kręgu.

Jest w harcerstwie od 2011 roku. Absolwent KIM PZ 2015/2016 i KI 2019/2020. Obecnie przyboczny w 20 NGDH. Jest również członkiem 26 NGDW „Acushnet”

Członkowie Wspierający

HARCMISTRZ PIOTR ANANICZ
Pseudonim – Cyborg
Macierzysta jednostka – 11 NGDH “Sherwood”.
Członek wspierający Kręgu.

Zuch od 1997 roku, harcerz od roku 1999. Zastępowy i drużynowy 11 NGDH “Sherwood”, założyciel i pierwszy drużynowy 8 NGDH “Twierdza”. Wielokrotny komendant zimowisk i jednego obozu letniego, komendant kursów instruktorskich, Komendant Kręgu w latach 2010 – 2012. Harcerz Orli, wieloletni zastępowy Zastępu Starszego “Wilki”, na czele którego stworzył i wielokrotnie realizował Harcerską Akcję Wiosenną (zbiórkę makulatury, akcję krwiodawstwa i sprzątania lasów). Twórca filmów promocyjnych Leśnej Szkółki.

N

HARCMISTRZ BARBARA KANIEWSKA
Pseudonim – Skrzat.
Macierzysta jednostka –
Członek wspierający Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

PODHARCMISTRZ JOANNA MACHULSKA
Pseudonim – brak.
Macierzysta jednostka – 13 NGDH “Birmingham”.
Członek wspierający Kręgu.

A

PODHARCMISTRZ PIOTR NABRDALIK
Pseudonim – Gargo.
Macierzysta jednostka – 3 NGDH “Buki”.
Członek wspierający Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

Na pierwszy obóz zuchowy pojechał w 1998. Rok później wakacje spędził na swoim pierwszym obozie harcerskim. W 2001/2002 roku przeniósł się wraz z drużyną do Drzewa Pokoju, gdzie dorobił się pierwszego stopnia instruktorskiego i funkcji przybocznego. Powrócił do Leśnej Szkółki z połową drużyny w 2006 roku. Był komendantem obozu w Zalesiu w 2009 r. oraz w Bieszczadach w 2015 r. Pełnił funkcję programowca kręgu i udzielał się w redakcji Zasiewów.

PODHARCMISTRZ JĘDRZEJ WASILEWSKI
Pseudonim – Marhefka.
Macierzysta jednostka –
Członek wspierający Kręgu.
Sprawność Złotej Szyszki (min. 7 lat służby instruktorskiej w Kręgu jako członek zwyczajny).

A

PRZEWODNIK ANNA KOWALEWSKA
Pseudonim – brak.
Macierzysta jednostka – 26 GDH-ek “Morpho” im. Przelotnego Ptaka w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Członek wspierający Kręgu.

W ZHR od 2004 roku gdzie złożyła przyrzeczenie harcerskie w 2006 roku. Na funkcję zastępowej została mianowana w 2007 roku, następnie w roku 2010 została przyboczną 26 GDH-ek „Morpho”. Uczestniczyła wielu wydarzeniach okolicznościowych, min. Zlot Stulecia Harcerstwa w 2011, akcja paczka (pomoc Polakom mieszkającym na Litwie) oraz współorganizowała liczne biwaki, zimowiska, obozy letnie. Czynnie pozostała w 26 GDH-ek Morpho do roku 2012. Pierwszy kontakt z organizacją NKIH „Leśna Szkółka” miał miejsce na obozie w 2013 w  Wygonie. W kolejnych latach pełniła funkcje instruktorską, kolejno jako opiekun drużyny 50 NGDH „Wrzosiwo”, następnie w roku 2014 została przyboczną, a od 2016 do 2019 pełniła funkcje drużynowej tej drużyny. W między czasie współorganizowała liczne biwaki, zimowiska, pełniła funkcję oboźniej na obozie w Nasicznym, komendanta Kursu Instruktorów Młodszych Pion Przybocznych w latach 2016/17 oraz członek komisji rewizyjnej od 2016 roku. W 2015-2017 latach również  członek zastępu wędrowniczego „Tabor”.

PRZEWODNIK MIŁOSZ SAWICKI
Pseudonim – Liver.
Macierzysta jednostka – 8 NGDH “Twierdza”.
Członek wspierający Kręgu.

Harcerską przygodę rozpoczął na początku 2009 roku w 8 NGDH “Twierdza” gdzie pełnij kolejno funkcję zastępowego i przybocznego. W latach 2014-2016 nosił granatowy sznur jako drużynowy “Twierdzy”. Do NKIH “Leśna Szkółka” dołączył w 2014 roku, jako członek obserwator, po ukończeniu Kursu Instruktorów Młodszych Pionu Przybocznych 2013/2014. Organizator wielu biwaków, komendant Zlotu Drużyn Harcerskiego Związku Drużyn w latach 2015 i 2016. Pełnił również funkcję kwatermistrza na biwaku zimowym w Bożympolu Wielkim w 2017 roku oraz na obozie letnim w Gostomku w 2018 roku.

S

WYWIADOWCA BARTOSZ MAĆKOWIAK
Pseudonim – Pampers.
Macierzysta jednostka – 11 NGDH “Sherwood”.
Członek wspierający Kręgu.

WYWIADOWCA JAKUB PACHOLSKI
Pseudonim – Puszysty.
Macierzysta jednostka – 20 NGDH “Alhambra”
Członek wspierający Kręgu.

DO 20 NGDH “Alhambra” dołączył we wrześniu 2011 roku. W 2016 pełnił funkcję samodzielnego podzastępowego 12 PGZH, który został ponownie włączony do 20 NGDH “Alhambra”. Został on wtedy zastępowym byłego 12 PGZH. Aktualnie pełni funkcję przybocznego oraz zastępowego zastępu starszego Bractwa “D”. Absolwent KIM PP 2017/2018.

WYWIADOWCA MATEUSZ TĘGOWSKI
Pseudonim – Mały.
Macierzysta jednostka – 11 NGDH „Sherwood”.
Członek obserwator Kręgu.

Swoją harcerską przygodę rozpoczął w roku 2008, w 11 NGDH “Sherwood”. Przyrzeczenie Harcerskie złożył trzy lata później. Został mianowany na funkcję przybocznego w 2016, a rok później, po zaliczeniu kursu przybocznych, stał się drużynowym. Z tego powodu został w 2017 r. włączony w poczet członków obserwatorów Kręgu.