Komunikat Ministra Cyfryzacji

… z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie określenia terminu uruchomienia funkcjonalności umożliwiającej wnioskowanie o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego w systemie teleinformatycznym w ramach wsparcia gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

Na podstawie art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw
domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej
telewizji cyfrowej (Dz. U. poz. 501), zwanej dalej ustawą, ogłasza się, co następuje:
Termin uruchomienia funkcjonalności umożliwiającej wnioskowanie o przyznanie
świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa
w art. 21 ustawy, ustanawia się na dzień 18 marca 2022 r.

Invalid URL for PDF Viewer


Invalid URL for PDF Viewer


Invalid URL for PDF Viewer


Invalid URL for PDF Viewer
2022-03-17T15:54:28+00:00 17 3 2022 |Uncategorized|0 komentarzy

Zostaw komentarz

%d bloggers like this: